Posts tagged with "69 là gì"

Cùng lên đỉnh khi quan hệ tình dục với tư thế 69

Cùng lên đỉnh khi quan hệ tình dục với tư thế 69

Dù không quan hệ thực sự nhưng với tư thế 69 bạn và đối phương của mình vẫn bị kích thích mạnh mẽ và lên đỉnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên tư thế 69 là như thế nào thì không phải bạn nào cũng nắm rõ Tư thế “yêu” 69 được thực hiện khi cả hai quay ngược đầu lại với nhau, cả hai cùng sử dụng miệng để “yêu”. Tư thế độc đạo này dễ dàng... 

tintucmoingay.com