Posts tagged with "cách tự sướng"

Phụ nữ tự sướng và các kỹ thuật cơ bản

Phụ nữ tự sướng và các kỹ thuật cơ bản

Các kỹ thuật tự sướng của nữ giới thường rất nhiều và có lẽ có nhiều kiểu hơn nam giới. Chúng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và những sở thích cá nhân. Các kỹ thuật gồm vuốt ve hay miết âm hộ, đặc biệt là âm vật, bằng ngón tay giữa hay ngón tay trỏ. Thỉnh thoảng một hay nhiều ngón có thể được nhét vào trong âm đạo và liên tục... 

tintucmoingay.com