Vòng đối đầu the voice 2012 ứng viên Lê Phạm Xuân Nghi

Lê Phạm Xuân Nghi the voice

Đến với vòng giấu mặt cùng ca khúc Listen xuân nghi đã chinh phục 4 hlv và toàn toàn bộ khán giả có mặt trong khán phóng, chẳng … [Read more...]

DMCA.com Protection Status