Có nên đi vá trinh trước khi lấy chồng ?

gai mat trinh

Về quê chơi em đi vệ sinh ngoài ruộng và bị vật cứng đâm vào vùng kín và màng trinh của em đã bị rách từ năm 16 tuổi, em … [Read more...]

DMCA.com Protection Status